Autori Revolučnej angličtiny 3. generácie 

Mgr. Martina Králíčková

Narodila sa v Prahe, kde tiež absolvovala športové gymnázium. Poznala veľmi dobre české školstvo. Od prvej triedy základnej školy sa učila nemčinu a od štvrtej triedy ruštinu. Patrila medzi päť najlepších študentov na športovom gymnáziu Přípotoční v Prahe. Na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe dosiahla na najvyššie prospechové štipendium.

Veľmi ju zaujímalo ako z lekárskeho hľadiska funguje ľudský mozog pri učení. Zaujímala sa o to, ako sa môže naučiť priemerný človek nadpriemerné znalosti. Nie nadpriemerný človek. Pretože ten si nájde metódu vhodnú pre seba a jemu podobných. Ale to väčšine ľudí nevyhovuje. Pretože štúdium klasickej medicíny ju v tomto ohľade sklamalo, rok pred získaním lekárskeho diplomu opustila štúdiá a odišla do Talianska, kde sa päť rokov učila po taliansky a anglicky a hľadala alternatívne cesty k lepšiemu využitiu ľudského mozgu.

Aj napriek tomu, že v škole dosahovala v cudzích jazykoch výborné výsledky z hľadiska školskej metodiky, škola ju nenaučila myslieť ani v ruštine ani v nemčine. Stále si všetko v duchu prekladala. Po taliansky a anglicky sa však myslieť naučila, keď použila iné princípy, v tej dobe u nás neznáme.

Ing. Ivo Toman

Patrí k tým ľuďom, ktorí sa v živote presadili aj napriek ich zdravotnému postihnutiu. Narodil sa s Tourretovým syndrómom. Má viditeľné a počuteľné tiky a navyše je aj dysgrafik. Vyštudoval gymnázium a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. Najprv sa venoval výrobe nábytku, ale potom ho zaujal priamy predaj. Začal predávať, školiť a o priamom predaji napísal 4 knihy.

Stále viac premýšľal o príčinách úspechu a neúspechu jednotlivcov i firiem. V roku 1998 preto založil medzinárodnú spoločnosť TAXUS International. Tá funguje ako laboratórium, kde testuje, čo v praxi funguje a čo nie. Študoval tiež, ako funguje ľudský mozog a ako sa to dá využiť v živote i v podnikaní. V roku 2002 sa presťahoval do Prahy.

Ivo Toman je spoluautorom Revolučnej angličtiny (2004), Revolučnej nemčiny Taxus Learning (2005), Revolučnej angličtiny 2. generácie a Revolučnej angličtiny 3. generácie. Je tiež autorom vzdelávacích video-školení s názvom Inštinkt zabijaka - Marketingová psychológia.

Sú to návody, ako uspieť v podnikaní. Tieto návody popierajú radu tradičných obchodných postupov, pritom sú vysoko účinné. 

V poslednej dobe sa venuje školeniam v oblasti Marketingovej psychológie, stratégii, vedeniu ľudí a osobným rastom. Tiež nahráva motivačné nahrávky na CD a DVD.

Ivo Toman bol v roku 2008 ocenený zaradením do Almanachu 1000 Leaders of Czech Republic.