Objednávka Revolučnej angličtiny 3. generácie

Fakturačné údaje

Produkt:
Revolučná angličtina 3. generácie


  • Cena 2. generácie: 249 €
  • Cena 3. generácie:
    249 € vč. DPH

  • Akčná cena do konca júla 2024:
    39 €
    vč. DPH

Revolučná angličtina 3. generácie je online produkt. Preto vám prístupy prídu e-mailom. Nedostanete CD poštou, ale aktívne sa učíte na internete. Pasívna časť výučby si môžete stiahnuť a počúvať aj bez pripojenia k internetu.