Autori Revolučnej angličtiny 3. generácie 

Ing. Ivo Toman

Patrí k tým ľuďom, ktorí sa v živote presadili aj napriek ich zdravotnému postihnutiu. Narodil sa s Tourretovým syndrómom. Má viditeľné a počuteľné tiky a navyše je aj dysgrafik. Vyštudoval gymnázium a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. Najprv sa venoval výrobe nábytku, ale potom ho zaujal priamy predaj. Začal predávať, školiť a o priamom predaji napísal 4 knihy.

Stále viac premýšľal o príčinách úspechu a neúspechu jednotlivcov i firiem. V roku 1998 preto založil medzinárodnú spoločnosť TAXUS International. Tá funguje ako laboratórium, kde testuje, čo v praxi funguje a čo nie. Študoval tiež, ako funguje ľudský mozog a ako sa to dá využiť v živote i v podnikaní. V roku 2002 sa presťahoval do Prahy.

Ivo Toman je spoluautorom Revolučnej angličtiny (2004), Revolučnej nemčiny Taxus Learning (2005), Revolučnej angličtiny 2. generácie a Revolučnej angličtiny 3. generácie. S jazykovými produktami mu pomáhala jeho bývalá manželka Martina Králičková.

Je tiež autorom vzdelávacích video-školení s názvom Inštinkt zabijaka - Marketingová psychológia. Sú to návody, ako uspieť v podnikaní. Tieto návody popierajú radu tradičných obchodných postupov, pritom sú vysoko účinné. 

V poslednej dobe sa venuje školeniam v oblasti Marketingovej psychológie, stratégii, vedeniu ľudí a osobným rastom. Tiež nahráva motivačné nahrávky na CD a DVD.

Ivo Toman bol v roku 2008 ocenený zaradením do Almanachu 1000 Leaders of Czech Republic.